ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Eko Invest d.o.o. već više 20 godina bavi stručnim poslovima zaštite okoliša koji uključuju: pripremu i vođenje projekta a iz okolišnog sektora, konzultantske usluge na području zaštite okoliša te organizaciju izrade studija utjecaja na okoliš specifičnih zahvata ali i planova te programa.

Zaštita okoliša Savjetujemo poduzetnike o domaćim propisima i postupcima iz područja zaštite okoliša te propisima koje uređuje Europska pravna stečevina i međunarodne konvencije.

Stručnih poslova zaštite okoliša i prirode. Eko Invest je radio na nizu projekata vezanih uz zaštitu zdravlja i okoliša, studije o utjecaju na okoliš, elaboratima zaštite okoliša, koji među ostalima uključuju: SUO za projekt „Vjetroelektrana Grad Senj i Općina Brinje“, SUO za projekt „Kamenolom Gusta Vala“, Teritorijalnu analizu za projekt ADRION u sklopu SPUO (Adriatic-Ionian Transnational Cooperation Programme 2014.-2020.), SPUO Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021. i ''Zajednički projekt za procjenu okoliša s dinamičnim upravljanjem (SPEEDY)'' Adriatic IPA CBC 2007-2013.

EKO INVEST d.o.o. posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša i prirode:

PRIJEVODI I EDUKACIJA

Ako imate potrebu za usluge prevođenja, lekture i korekture Eko Invest specijaliziran je za svih vrsta stručnih tehničkih tekstova sa i na Engleskog, Njemačkog, Talijanskog i Francuskog.

Stručni prijevodi Posebno smo specijalizirani za tekstove vezane za: